Udvalgsbeskrivelser

B&U Udvalgets opgaver

 • Planlægning af træning for alle B&U hold
 • Introduktionsdage for nye B&U ryttere
 • Koordinering af trænere
 • Aktiviteter for forældre
 • Diverse ture og aktiviteter
 • Budgetlægning for det kommende år i januar/februar i samarbejde med bestyrelsen (indkøb af udstyr, ekstern tekniktræning, deltagelse / tilskud til ture o.l.)
 • Inputs til hjemmesiden - beskrivelse af holdene m.v.

Medlemmer (*=formand)

 • Michael Stahl*
 • Nicolaj Nicolajsen
 • Morten Christoffersen
 • Andreas Mühlemann

Motionsudvalgets opgaver

 • Regelmæssig vurdering af klubbens tilbud til motionister - niveauer/holdopdeling, hyppighed, weekendture m.v. - minimum årligt op til sæsonstart samt op til “lavsæson”.
 • Overordnet planlægning af ugentlig træning for alle Motionshold
 • Koordinering af trænere/kaptajner
 • Introduktionsdage for nye motionsryttere og andre rekrutteringstiltag.
 • Arrangere større ture og aktiviteter (f.eks. Klubture,  årsafslutning, ekstern tekniktræning, foredrag m.v.)
 • Budgetlægning for det kommende år i januar/februar i samarbejde med bestyrelsen (indkøb af udstyr, ekstern tekniktræning, deltagelse / tilskud til ture o.l.)
 • Inputs til hjemmesiden - beskrivelse af holdene m.v.

Medlemmer (*=formand)

 • Andreas Mühlemann* 
 • Allan Søegaard
 • Henrik Okkerstrøm
 • Michael J. Stahl

Eliteudvalgets opgaver

 • Sparring med Endura consulting omkring træning af eliterytterne i Mountainbike Club Vejle
 • Brobygning fra vores B/U Licens
 • Koordinering af træningslejr i uge 10
 • Koordinering af MCV Licens Camp
 • Koordinering af Sociale Events i MCV Elite.
 • Koordinering af tur i ind- og udland.
 • Markedsføring og tiltrækning af nye Elite rytter
 • Budgetlægning for det kommende år i januar/februar i samarbejde med bestyrelsen (indkøb af udstyr, ekstern tekniktræning, deltagelse / tilskud til ture o.l.)

Medlemmer (*=formand)

 • Simon K. Christensen*

Tøjudvalgets opgaver

 • Formål med Udvalg: At skabe de bedste indkøbsaftaler af tøj til klubbens medlemmer. Tøjudvalget skal til enhver tid sørge for, at der ligger en brugbar rammeaftale, som altid er opdateret. Valget af tøj skal afspejle klubbens ønsker i bred forstand. 
 • Faglige kvalifikationer: interesse og nysgerrighed, samt jysk købmandsskab!
 • Samarbejdsrelationer: Tøjudvalget skal samarbejde med bestyrelsen. Alle beslutninger skal godkendes af bestyrelsen.

Udarbejdet: Juni 2023

Medlemmer (*=formand)

 • Nicolaj Nicolajsen*
 • Andreas Mühlemann
 • Allan Søegaard

SoMe udvalgets opgaver

 • Udfærdiger retningslinier for SoMe opslag
 • Overordnet ansvarlige for opslag på SoMe kanaler (FB, IG)
 • Koordinere SoMe indhold med partnere, platforme, etc.

Medlemmer (*=formand)

 • Michael Stahl*
 • Jacob Overgaard

Løbsudvalgets opgaver

 • Beskrivelse er undervejs

Medlemmer (*=formand)

 • ...

Klubhusudvalgets opgaver

 • Beskrivelse er undervejs

Medlemmer (*=formand)

 • Allan Søegaard
 • Michael J. Stahl
 • Michael Stahl

Aktivitetsudvalgets opgaver

 • Planlægge og organisere udvalgte social arrangementer i løbet af året.
 • Budgetlægning for det kommende år i januar/februar i samarbejde med bestyrelsen

Medlemmer (*=formand)

 • Michael Stahl*
 • Jacob Overgaard

Sponsor- & Partnerskabsudvalgets opgaver

 • Opbygge relationer med leverandører og erhvervsdrivende og skabe samarbejder til gensidig gevinst.
 • Målsætning: en indtægt for klubben
 • Og fordelagtige vilkår for medlemmer
 • Arbejder tæt sammen med løbs og tøj udvalg for at undgå interessekonflikter
 • Opstartsforløb i 2023, målsætning er indtjening på 10.000kr
 • Der udarbejdes årshjul ud fra opstarts erfaringer.
 • Generelle aftaler for kommende år søges tegnet med en 4års takt, dvs 24-28-32.

Medlemmer (*=formand)

 • Nicolaj Nicolajsen*
 • Allan Søegaard